Polityka prywatności

Sock Shock jest dla każdego, ale nie każdy musi zgodzić się z warunkami naszego serwisu. Zgodnie z Polityką Cookies pliki są przechowywane w przeglądarce i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Prawo wymaga poinformowania użytkownika o tym fakcie.

Należy pamiętać, że nasza strona internetowa wykorzystuje cookies zarówno nasze, jak i usługodawców zewnętrznych, np Google.Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na przechowywanie i dostęp do cookies sockshock.com administratora strony. Jeśli nie akceptujesz tego, włącz blokowanie cookies w ustawieniach przeglądarki lub opuść stronę.

Polityka prywatności (ochrona danych osobowych)

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, którego dane wskazano w §1 powyżej. Klienci mogą nawiązać kontakt ze Sprzedawcą w sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pośrednictwem nr tel. (+48) 334 867 005 lub poczty elektronicznej: info@sockshock.com

2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

a) wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b) wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

c) promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Niezależnie od powyższego - Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w oparciu o wyrażoną przezeń, dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim wypadku zakres przetwarzania będzie odpowiadał treści zgody. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

5. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

6. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy Sprzedawca będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.

7. Dane osobowe nie będą stanowić podstawy podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym zwłaszcza w formie profilowania przez Administratora.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

9. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

10. Klient ma także prawo do sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych przez Sprzedawcę. Prawo to przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

11. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę mogą być określone w polityce prywatności opublikowanej w obrębie Sklepu.